Privacy Manager as a Service

Zorgen

Personen baseren hun keuze voor een organisatie waarmee ze in zee gaan, steeds vaker op de vraag of deze veilig en correct omgaat met privacygevoelige informatie. 

Veel organisaties hebben onvoldoende kennis van  de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens of van de nieuwe Europese regelgeving die in 2018 van toepassing zal zijn.

U beseft dat uw organisatie onvoldoende grip heeft op bescherming van persoonsgegevens en daarmee risico loopt op boetes en imagoschade. 

U wilt hier op korte termijn verbetering in aanbrengen maar beschikt niet over de gewenste kennis en/of capaciteit.

Oplossing

Met ons product “Privacy Manager as a Service” zorgen wij dat uw organisatie voor een vast bedrag per maand de beschikking krijgt over een vaste gecertificeerde Privacy Manager

Uw Privacy Manager

◼︎  zorgt voor draagvlak en awareness binnen uw organisatie.
◼︎  is zichtbaar als vertrouwd aanspreekpunt en beschikt over de juiste kennis.
◼︎  is uw vraagbaak rondom het thema bescherming persoonsgegevens.
◼︎  geeft coaching aan het privacy-team binnen uw organisatie.
◼︎  werkt volgens onze vaste methode.
◼︎  begeleidt de implementatie en het onderhoud van het Privacy Programma.
◼︎  is inzetbaar binnen een bestaand Privacy team.
◼︎  is inzetbaar bij afhandeling van datalekken.

Abonnementen

Uren per maand10162432
Privacy Manager
voor elk van de volgende stappen:
Bewustwording
Inventarisatie
Beleid
Implementatie
Accountability
 
Kosten per maand excl. BTW€ 1.250infoinfoinfo
Opties
Uurtarief buiten abonnement€ 150infoinfoinfo
Helpdesk WBP en AVG p/m€ 50€ 50
Privacy Management Tool & Dashboardop aanvraag
Inschrijving Functionaris Gegevensbescherming
bij de Autoriteit Persoonsgegevens
in overleg

Grip op Privacy

Met “Privacy Manager as a Service” krijgt u op een gestructureerde manier grip op Privacy en informatiebescherming binnen uw organisatie en bent u in staat om snel te acteren bij acute vragen en problemen. Dit stelt u in staat om aan de eisen van de wet te voldoen en het risico op boetes en imagoschade te beperken.

Met een vast aanspreekpunt kunt u direct aan de slag zonder te investeren in het opleiden van eigen medewerkers. Met onze schaalbare abonnementen beschikt uw organisatie over up-to-date privacy-kennis, capaciteit en tools.

Zo zal De Privacy Manager er niet alleen op toezien dat uw organisatie aan de huidige regels kan voldoen maar zal deze ook tijdig voorbereiden op de nieuwe Europese regels (AVG) die in 2018 van toepassing worden.

Voor een vast bedrag stelt de Privacy Manager uw organisatie in staat het noodzakelijke vertrouwen te scheppen bij toezichthouders en met name bij degenen waarvan u persoonsgegevens verwerkt.

Interesse?

Voor meer informatie klik hier!

Het Privacy Huys BV

Brightlands Smart Services Campus

Smedestraat 2, 6411CR Heerlen

08-50 60 90 25

Info@hetprivacyhuys.nl

www.hetprivacyhuys.nl